1 Resistivt kredsløb, bestemmelse af U, I og R
2 Resistivt kredsløb, bestemmelse af samlet modstand
3 Resistivt kredsløb, bestemmelse af U og I
4 Spændingsdeler, bestemmelse af spændinger og effekt
5 Resistivt kredsløb, bestemmelse af samlet modstand (lidt sværere)
6 Spændingsdeler, bestemmelse af modstande og indflydelse ved ændret belastning
7 Spændingsdeler, konstruktion ud fra spænding og belastnings-ændring
8 Konstruktion af simpelt voltmeter
9 Konstruktion af simpelt amperemeter
10 Thevenin-ækvivalering (forskellige sværhedsgrader)
11 Opstilling af maskeligninger og beregning af strømme (forskellige sværhedsgrader)
12 Filterberegning, bestemmelse af spænding og fase
13 Konstruktion af simpelt delefilter til højtaler
14 Filterberegning i forbindelse med måleforstærker, afhjælpning af støjindstråling
15 R-L-kredsløb, filter, bestemmelse af kompleks fremstilling og tegning af impedanskurve og fasekurve
16 R-L-C-kredsløb, kompleksfremstilling og bestemmelse af samlet modstand (forskellige sværhedsgrader)
17 Bandstop-filter beregning og bestemmelse af båndbredde
18 Bandpass-filter, bestemmelse af filterkarakteristik og båndbredde
19 Filterberegning, sammensat filter, optegning af filterkarakteristik
20 Thevenin-ækvivalering på RC-kredsløb
21 Konstruktion af AC-voltmeter, filterberegning og indførelse af bandstop-filter


Introduktion til Elektronikopgaver på nettet

På disse sider findes en række opgaver inden for passiv kredsløbsteknik, og der vil således være opgaver, der omhandler kredsløb, hvor komponenterne modstande, spoler og kondensatorer indgår. Opgaverne er af varierende sværhedsgrad.
De enkelte opgaver tager udgangspunkt i et elektronisk kredsløb som f.eks. resistivt kredsløb, spændingsdeler, lowpassfilter, højpassfilter, bandpassfilter og bandstopfilter.

Ud fra opgaveoversigten kan man udvælge opgaver, der dækker en ønsket teori eller en ønsket form for kredsløb.

Opgaverne bygger på de teorier, der gennemgås i hæfterne "Kredsløbsteknik", "Måleteknik 1" og "Filterteknik", alle udgivet på Erhvervsskolernes Forlag.

Karsten Algreen-Petersen
Struer 1998


 
Tilbage til www.es-c.dk